Thị Trường BĐS Bình Dương – Tầm nhìn chiến lược từ đô thị Bến Cát

Đô thị Bến Cát mang sứ mệnh của một trong những trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc. Vì vậy, từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đô thị Bến Cát sẽ được xây dựng và phát triển một cách đồng bộ, bền vững. TX.Bến Cát sẽ phát huy nội lực và sử dụng tốt mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế để duy trì tốc độ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, có sức cạnh tranh cao, tạo cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng cao đời sống cho người dân.

Vòng xoay trung tâm TX.Bến Cát.

Hoàn thành mục tiêu đô thị loại III

Qua 2 năm, thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 17-5- 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Bến Cát (khóa XI) về lãnh đạo xây dựng, phát triển đô thị TX.Bến Cát giai đoạn 2017-2020, TX.Bến Cát đã hoàn thành mục tiêu được công nhận đô thị loại III, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển đô thị văn minh, xanh – sạch – đẹp; bảo đảm các điều kiện trở thành đô thị vệ tinh hiện đại cho thành phố thông minh Bình Dương sau năm 2020.

Trong đó, nổi bật là Đề án “Nâng cao chất lượng công tác chỉnh trang đô thị (sửa đổi, bổ sung) giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo”. Có thể khẳng định, công tác chỉnh trang và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã và các phường đã dần đi vào chiều sâu, phù hợp với tốc độ phát triển của thị xã. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các phường đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường…; từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hạ tầng trên địa bàn, đã làm thay đổi bộ mặt địa phương nói riêng và TX.Bến Cát ngày một khang trang, hiện đại hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Thông, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bến Cát, cho biết TX.Bến Cát được tỉnh xác định là khu đô thị trung tâm với định hướng xây dựng theo mô hình đa chức năng, đa trung tâm. Trong đó, đô thị Bến Cát đảm nhận chức năng dịch vụ – công nghiệp, là một trong những trung tâm kinh tế lớn của tỉnh, tạo động lực phát triển cho khu vực phía bắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương.

Vì vậy, TX.Bến Cát có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hoàn thành cả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị loại III trực thuộc tỉnh. Kết quả này thể hiện rõ nhất qua việc đời sống, thu nhập của người dân ngày càng tăng. Nhiều hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ gia đình phù hợp với điều kiện thực tế. TX.Bến Cát cũng phát huy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng hạ tầng, như: Đường giao thông nông thôn, các công trình công ích, trường học…

Phát triển đồng bộ

Ông Nguyễn Hoàng Thông cũng chia sẻ công tác xây dựng và phát triển đô thị thời gian qua đã đạt những thành tựu nhất định. Các mục tiêu của chương trình đang được tập trung thực hiện, không gian đô thị Bến Cát từng bước được hình thành theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, việc phát triển đô thị Bến Cát vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Áp lực đô thị tác động đến hệ thống hạ tầng và các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Nguồn vốn đầu tư cần khá cao trong khi nguồn vốn đầu tư công hạn chế và chưa kêu gọi được các thành phần kinh tế tham gia đầu tư nên việc đầu tư các hạng mục công trình còn hạn chế. Công tác tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội đạt nhiều khả quan nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tác động sâu sắc đến nhận thức để người dân tham gia tích cực…

Vì vậy, từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng bộ TX.Bến Cát sẽ tập trung xây dựng và phát triển đô thị Bến Cát một cách đồng bộ và bền vững. Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ bảo đảm tốc độ phát triển nhanh trên toàn bộ các lĩnh vực, như: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu của khu công nghiệp trên địa bàn; phát triển hệ thống các khu thương mại –

dịch vụ, khu dân cư, tái định cư song song với bảo vệ môi trường sống xanh – thân thiện; hoàn thiện các chỉ tiêu đô thị loại III còn yếu; xác định một số khu vực ưu tiên, cải tạo, chỉnh trang gắn với phát triển các dự án hiện hữu trên địa bàn để có kế hoạch đầu tư, thu hút đầu tư phù hợp.

Để tạo bộ mặt văn minh cho đô thị, TX.Bến Cát sẽ tập trung thực hiện công tác lập lại trật tự đô thị, khắc phục các khu dân cư tự phát, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xây dựng. Hiện nay, công tác cải cách hành chính của TX.Bến Cát còn bộc lộ một số hạn chế. Vì vậy, thị xã sẽ thực hiện có hiệu quả công tác hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Cùng với sự nỗ lực tập trung chỉ đạo của Thị ủy, quyết tâm thực hiện của HĐND, UBND thị xã cùng các cấp, các ngành, các địa phương và có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, TX.Bến Cát sẽ vững bước và tiến nhanh trên con đường đô thị hóa trong thời gian tới.

6,530 total views, 3 views today

Tin tức khác